Bezpieczeństwo konta

Zabezpieczymy Twoje konto przed ewentualną blokadą
Konto
W rezultacie:
Twoja opinia sprzedawcy będzie wzorowa

Sprzedając online warto dbać o dobrą opinie wśród swoich klientów. Dzięki nam Twoje konto będzie prowadzone zgodnie z najlepszymi standardami.

Ograniczysz ryzyko blokady konta

Dzięki dedykowanemu numerowi IP oraz dbaniu o statystyki Twojego konta ograniczymy ryzyko blokady.

Ubezpieczysz się na wypadek najgorszego scenariusza

Jeśli Amazon zdecyduje się zablokować konto lub karty produktów Twojej firmy będziemy mieli już plan jak je odzyskać i zacząć ponownie generować przychody.

Odblokowanie konta Amazon – VPN, Account Health, Plan of Action

Zadbamy o wskaźnik Account Health na Amazon, aby kondycja Twojego konta była jak najlepsza. Korzystając z VPN zapewnimy bezpieczeństwo połączenia z kontem Twojej firmy na Amazon. Jeśli konto lub listingi Twojej firmy zostaną zablokowane przygotujemy plan działania aby je odzyskać.