1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) wydany został przez właściciela i operatora serwisu www.sellerswitch.com („Serwis”) – SellerSwitch Ltd. zarejestrowaną w Londynie , 7 Forest Court, Forest Side E4 6BJ („Właściciel”).

2. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz zasady przechowywania i zarządzania danymi osobowymi użytkowników Serwisu („Użytkownik”).

3. Serwis jest stroną internetową Właściciela o charakterze informacyjno-promocyjnym.

4. W celu korzystania Serwisu niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu, a także zainstalowanie dowolnej przeglądarki internetowej z włączoną obsługą javascript i akceptacją plików cookies.

5. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu.

6. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane w Serwisie znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Serwis wyłącznie dla celów informacyjnych.

7. Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Serwisie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia etc.).

8. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

9. Właściciel jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

10. W Serwisie znajdują się formularze umożliwiające przesyłanie zapytań (w tym zapytań ofertowych) lub pobranie udostępnianych publikacji („Formularz”).

11. Poprzez przesłanie Formularza, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

12. Podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, jednak brak podania danych osobowych wskazanych w Formularzu uniemożliwia skorzystanie z określonych funkcji w Serwisie lub odpowiedzi przez Właściciela na zapytanie.

13. Użytkownik oświadcza, że wszystkie dane przekazane podczas uzupełniania Formularza są prawidłowe i prawdziwe.

14. Użytkownik ma prawo do wglądu, aktualizacji i zażądania usunięcia danych dotyczących jego osoby.

15. Właściciel zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Serwisu, zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

16. Właściciel jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

17. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania w Serwisie. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Serwisu.

18. Integralną częścią Regulaminu jest Polityka Plików Cookies.

Jesteśmy certyfikowanym dostawcą usług
We are a Amazon Advertising Partner