Przewodnik po Inventory Performance Index

Inventory Performance Index, w skrócie IPI to współczynnik, który determinuje przestrzeń magazynową przekazaną przez Amazona dla produktów sprzedawcy. Im wyższy wynik IPI tym więcej miejsca na składowanie towarów, im mniejszy tym mniej miejsca. Sprzedając w modelu FBA prędzej czy później każdy sprzedawca będzie musiał zmierzyć się z wyzwaniem jakim jest zarządzanie stokiem, IPI podpowiada w jaki sposób to robić, aby uzyskać nielimitowane miejsce magazynowe.

Podstawy IPI

Inventory Performance Index jest relatywnie nowym wskaźnikiem w związku z tym podlega zmianom i jak niemalże wszystko w Amazonie często wymyka się prawą logiki. IPI został wprowadzony w 2017 roku, jednak jego realny wpływ na sprzedawców widoczny jest od lipca 2018r (w Europie było to nieco później, bo w Q3 2019r.), kiedy Amazon na podstawie wyników IPI zaczął przydzielać miejsce magazynowe.

Zgodnie z oficjalnymi dokumentami Amazona, IPI zawiera cztery wymiary:

  • Excess inventory percentage
  • Stranded inventory percentage
  • FBA sell-through rate
  • FBA in-stock rate

Excess Inventory Percentage

Upraszczając wskaźnik ten informuje o tym, ile z produktów, które sprzedawca posiada w magazynie Amazona jest składowanych zbyt długi czas. Dokładna definicja towaru, który jest klasyfikowany jako „excess” jest taka:

  • Przynajmniej jedna sztuka z danego ASINU znajduje się na magazynie Amazona dłużej niż 90 dni
  • Stok danego ASINU znajdujący się w magazynie Amazona starczy na więcej niż 90 dni sprzedaży
  • Koszt utrzymywania stoku bez podejmowania żadnych działań jest wyższy niż koszt podjęcia działań (takich jak obniżenie cen w celu zwiększenia sprzedaży lub usunięcie nadwyżek).

Chcąc utrzymać ten wskaźnik na jak najlepszym poziomie sprzedawca musi albo zwiększyć wydatki marketingowe na dany produkt, aby zwiększyć jego rotacje albo wycofać jednostki towaru zaklasyfikowane jako excess z magazynów Amazona.

Stranded Inventory Percentage

Wskaźnik, który określa procent towarów nienadających się do sprzedaży z powodu problemu z listingami. Amazon podpowiada z jakiego powodu dane listingi nie są dostępne do sprzedaży więc doprowadzenie tego wskaźnika do odpowiedniego poziomu jest w miarę prostym zadaniem. Należy rozwiązać wszelkie problemy z listingami wskazane przez Amazona.

FBA sell-through rate

Ta podskala mówi o tym jak szybko wyprzedajemy się z towaru, czyli de facto jaka jest rotacja towaru sprzedawcy. Dokładnie Amazon opisuje ten współczynnik w następujący sposób, sztuki towaru sprzedane i wysłane przez ostatnie 90 dni podzielone przez średnią liczbę dostępnych sztuk towaru sprzedawcy na Amazonie.

Przykładowo, jeśli w ciągu ostatnich 90 dni sprzedawca wyśle 120 sztuk towaru i średnio w tym czasie miał dostępnych na magazynach Amazona 80 sztuk to sell-through rate będzie wynosił 120/80 = 1,5.

FBA sell-through rate jest jednym z trudniejszy wskaźników do kontrolowania. Z naszego doświadczenia wynika, że im większe konto sprzedawcy tym trudniej poprawić ten wskaźnik. Najlepszą metoda jest dosyłanie towarów paczkami, które są przyjmowane przez magazyny Amazona szybciej i dają sprzedawcy większą elastyczność w kontrolowaniu stoku. Oczywiście minusem są koszty, ale patrząc na ostatnie ruchy Amazona wydaje się, że wysyłanie towaru paczkami albo w modelu mieszanym paczki oraz palety jest nieuniknione.

FBA in-stock rate

 Utrzymywanie popularnych produktów w stoku jest ważne zarówno dla sprzedawcy jak i Amazona. FBA in-stock rate informuje o tym, ile czasu ASINy sprzedawcy były w stoku w ciągu ostatnich 30 dni. Dodatkowo Amazon stosuje wagi dla tego wskaźnika opierające się na liczbie sprzedanych sztuk danego SKU w ciągu ostatnich 60 dni.

Upraszczając, każdy sprzedawca musi zadbać o to, aby jego bestsellery były zawsze dostępne na magazynie.

Naszym zdaniem IPI jest i będzie w przyszłości kluczowym czynnikiem sprzedaży w modelu FBA na który, każdy sprzedawca będzie musiał zwracać uwagę. Amazon nieustannie podnosi poprzeczkę, jeśli chodzi o zarządzanie stokiem co jest zrozumiałe, ponieważ stara się maksymalnie wykorzystać przestrzenie magazynowe. Dla sprzedawców oznacza to dążenie do dostaw just in time.